I evenemanget lästes textdelar ur olika böcker från 25 olika länder och deltagarna kunde gå från punkt till punkt omkring ön och lyssna på skådespelare som läste textdelarna högt. Årets tema var “Öar”, vilket syntes även i valet av evenemangsplats, samt i böckerna som hade valts till högläsningarna. Evenemanget ordnades i samarbete med EUNIC-nätverket och Vígszínház-teatern, vars skådespelare läste ur böckerna.

Under evenemangets först kväll lästes på FinnAgoras punkt Ulla-Lena Lundbergs Finlandia-prisbelönta verk “Is”. Romanens händelser sker under efterkrigstiden i ett samhälle som lever på olika öar, dit en ung präst och hans familj flyttar. På sommaren bygger öarnas invånare om sina framtider och på vintern kopplas öarna i samman av is. 

Högläsningen skedde i stämningsfulla Helige Mikaels kapell och texten lästes av den karismatiske Ferenc Borbiczki. Han har varit skådespelare på Vígszínház-teatern sen år 1991 och har varit med i över 100 olika pjäser och i flera filmer, speciellt som röstskådespelare. Hans mörka röst och inlevelsefulla framförhållning gör honom till en imponerande skådespelare och ett enaståendeval val som läsare till detta evenemang. Allt som allt kom över 200 människor och lyssna på högläsningen.

Unde onsdagkväll läster åtta olika textdelar från olika böcker och lyssnarna kunde gå och lyssna på alla åtta läsningstillfällen och på det olika tolkningarna av verken. Evenemanget fortsatte ännu under två dagars tid med andra böcker och textdelar och olika skådespelare.