Den 3 november 2022 anordnade FinnAgora en konferens där temat var klimatförändringar och hållbara energilösningar. Temat diskuterades särskilt på kommunal nivå. Experterna presenterade och diskuterade om hur klimatförändringarna kan bromsas genom att presentera genomförda samt planerade exempel av hållbara energilösningar. Under evenemanget diskuterades framgångsrika praxis i såväl Finland som i Ungern samt andra relaterade innovationer och tidsenliga frågor.

Seminariet anordnades i Finlands ambassads lokaler och i samarbete med den ungerska tankesmedjan Green Policy Center och det ungerska företaget Connecting Finland.

Inledningspresentationen av evenemanget hölls av Sitras senior rådgivare Oras Tynkkynen. I sin presentation diskuterade han Finlands förberedelser inför vintern och energikrisen. Den mångfacetterade presentationen uppmuntrade till många frågor och kommentarer från publiken.

Kommunsektorn var konkret representerat genom Esbo stad, vars hållbarhetschef Elina Wanne talade mycket om energilösningar som en del av stadens utveckling och tillväxt. Exemplet med en ungersk kommun kom från Kecskemét, presenterat av stadsutvecklingsexperten Vjacsezsláv Kurenkov. Dessutom höll Zsolt Pintér från Scytenergy och György Bíró från IAG/Profigram presentationer från företagsvärlden. 

 

Evenemanget öppnades av FinnAgora tillfälliga direktör Anneli Temmes och ambassadör Pentti Anttinen och facilitatorerna András Huszár och Attila Debreceni.

Deltagarna, främst från kommunsektorn, tyckte att seminariets presentationer och diskussioner var viktiga. Den livliga diskussionen fortsatte under middagen vars värd var ambassadören.

Inspelningen av seminariet finns att se på https://youtu.be/iZNEJh79R_A