MENU
x
Seminarium för vänortsförsamlingar
23.03.2022 - 23.03.2022

Seminarium för vänortsförsamlingar

FinnAgora anordnade den 23.3. i samarbete med Ungerska evangelisk-lutherska kyrkan, ett seminarium för Finländska vänortsförsamlingar i Ungern. Temat för seminariet var Vänskap och gemensamt görande, och hölls i Finlands ambassadörs vackra residens på Kelenhegyi út.

Seminariets program innehöll inspirerande inledningsord av ambassadör Markku Virri och av Tamás Fabiny, biskopen av den ungerska evangelisk-lutherska kyrkan. I sin presentation betonade fader Ambrosius vikten av vänortsförsamlingens arbete och berättade också om sin egen resa av att bygga upp ett mångsidigt samarbete, där Ungern har spelat en nyckelroll. En viktig skapare av förbindelser är Kinga Marjatta Pap, som i sin presentation belyste vänortsförsamlingarnas historia och samtid, samt blickade in i framtiden.

För FinnAgora var syftet med seminariet att utforska möjligheten till fördjupat samarbete med vänortsförsamlingarna. Alla deltagare var inte ännu insatta i FinnAgoras praktiska verksamhet, vilket öppnades upp med en presentation av Anneli Temes (tillfällig direktör), som också innehöll en gemensam reflektion kring önskemål och möjligheter.

I Ungern finns 55 vänortsförsamlingar som samarbetar med finländska församlingar, och tjugo församlingar från runt om Ungern deltog i seminariet. I slutet av seminariet fick vi höra om erfarenheter av finländskt samarbete samt utmaningar, t.ex. att aktivera unga, alltså ungefär samma frågor som i Finland.

 Det fanns mycket att diskutera i den lediga delen av seminariet, och säkerligen levde många idéer kvar och kunde vidareutvecklas.