Det gångna året vid FinnAgora har varit fylld av många projekt av olika slag. I början av året var vi oroliga för om vi skulle kunna arrangera möten och fysiska evenemang igen. Som tur var kunde vi fortsätta som förut och FinnAgoras år rymde flera evenemang: seminarier, filmer, utställningar, konserter, litteratur och många möten vid olika forum.

FinnAgoras stiftelse firade 20-årsjubileum i Helsingfors i oktober. Den i Finland verksamma stiftelsen grundade institutet i Budapest efter två års verksamhet, och sedan dess har det hänt mycket i både stiftelsen och institutet. Människorna har bytts ut och på vår fest var det ett stort nöje att träffa många av våra alumner, såväl stiftelsens tidigare styrelseledamöter som institutets personal och praktikanter. Det fanns många gemensamma minnen att dela!

Under det snart avslutade året har jag agerat tillfällig direktör för FinnAgora två gånger, i totalt nio månader. Jag kommer att fortsätta med den här uppgiften tills den nya direktören för FinnAgora är utsedd och hen kan påbörja sitt viktiga arbete. Som många vet har jag tidigare varit direktör för FinnAgora 2008-09 och därefter som ledamot i vår stiftelses styrelse och dess arbetsutskott. Jag har fått många frågor om hur direktörens arbete är vid kultur- och vetenskapsinstitutet. Jag har svarat att det på många sätt är ett drömjobb för en person som själv är entusiastisk och vill inspirera andra, som vill testa sina egna kompetensgränser i många typer av projekt, som också ger utrymme åt andra och som njuter av att samarbeta med olika människor.

I det här skedet vill jag tacka alla FinnAgoras samarbetspartners i både Finland och Ungern. Tack till de många organisationer och aktörer samt enskilda artister och experter som har arbetat med oss ​​på olika sätt. Och tack till alla er som deltagit i många av våra arrangemang, som följt vår kommunikation och som kommit för att diskutera och kanske även presentera idéer för vår verksamhet.

Stort tack till FinnAgoras personal och praktikanter för i år. Mycket arbete har gjorts och resultat har uppnåtts. Ni har varit viktiga för mig.

Härifrån fortsätter vi nästa år!

God jul och gott nytt år 2023 till er alla.

 

Anneli Temmes

FinnAgora interimsdirektör