Taiteilijat Ville Andersson ja Martta Tuomaala työskentelevät syksyllä 2023 Art Quarter Budapest -taiteilijaresidenssissä Budapestissä. Andersson ja Tuomaala aloittavat kolmen kuukauden mittaisen residenssikautensa 20. syyskuuta. Elokuun alussa järjestettyyn pikahakuun tuli reilussa vuorokaudessa 10 hakemusta.

Art Quarter Budapest (aqb) on kansainvälinen ja riippumaton taidekeskus, joka ylläpitää taiteilijaresidenssiä Budafokissa Etelä-Budapestissä sekä järjestää tapahtumia, taideohjelmaa, konsertteja ja näyttelyitä. Vuodesta 2012 alkaen toiminut residenssi sijaitsee ainutlaatuisessa vanhassa tehdasrakennuksessa, Haggenmacherin entisessä olutpanimossa. Aqb:n taitelijaresidenssiohjelma, Artist-in-Residence, on EU:n rahoittama ohjelma, jonka tavoitteena on integroida residenssissä työskentelevät taiteilijat paikalliseen taidekenttään sekä tukea taiteilijoiden työtä ja uraa uusien ammatillisten yhteyksien myötä.

Suomen Unkarin instituutti haki elokuun alussa lyhyellä varoitusajalla suomalaista tai Suomessa työskentelevää taiteilijaa residenssiin. Reilun vuorokauden aikana saimme kymmenen hakemusta sekä kymmeniä yhteydenottoja. Aqb:n kuraattorit valisivat residenssiin lopulta kaksi taiteilijaa: Martta Tuomaalan ja Ville Anderssonin.

“Hakemusten ja kyselyiden suoranainen tulva osoittaa, että residenssimahdollisuus Keski-Euroopassa on Suomessa työskenteleville taiteilijoille tosi kiinnostava mahdollisuus. Suunnittelemme Art Quarter Budapestin kanssa parhaillaan pitkäkestoista residenssiyhteistyötä, jonka myötä toivottavasti järjestämme näillä näkymin avoimen haun ensi vuoden maaliskuussa”, sanoo instituutin johtaja Heljä Franssila.

 

Taiteilijoista

Ville Andersson (s. 1986) on Helsingissä työskentelevä monialainen taiteilija. Andersson työskentelee monipuolisesti erilaisia tyylejä, teemoja ja välineitä hyödyntäen. Hän käyttää teoksissaan valokuvaa, piirtämistä, maalausta, tekstiä, installaatioita ja 3D-mallinnusohjelmalla luotuja muotoja. Teoksissaan Anderssonin tutkii muun muassa tyhjyyden käsitettä, hiljaisuutta ja hiljaisuuden luomia mahdollisuuksia. "Työskentelen uuden teossarjan parissa joka tulee huhtikuussa 2024 näytille Helsinkiin. Lisäksi haluan tutustua paikalliseen taide-elämään", Andersson sanoo aqb-residenssikauden suunnitelmistaan.


Martta Tuomaala (s. 1983) on Helsingissä työskentelevä, liikkuvan kuvan eri muotoihin keskittynyt laaja-alainen kuvataiteilija. Keskeisiä teemoja hänen teoksissaan ovat työläisten oikeudet ja arki, erilaisten yksilöiden ja yhteisöjen kamppailut sekä vallan väärinkäyttö. Tuomaalan teokset keskittyvät elokuvan, videon ja installaation eri muotoihin, joissa hän itse toimii ohjaajana, käsikirjoittajana ja ajoittain myös esiintyjänä. “Residenssikauden aikana aion työstää kahta erillistä audiovisuaalista teosta, jotka käsittelevät muun muassa työn, järjestäytymisen ja yksityisyyden teemoja”, Tuomaala sanoo.