FinnAgora ja Unkarin Evankelis-luterilainen kirkko järjestivät yhteisen seminaarin ystävyysseurakunnille 27.2.2023 Suomen suurlähetystön tiloissa. Tämän seminaarin teemana oli vapaaehtoistyö Suomen ja Unkarin seurakunnissa. Haluttiin keskustella vapaaehtoistyön merkityksestä, sen tulevaisuudesta, haasteista ja mahdollisuuksista.

Kutsuseminaarin osanottajat olivat eri puolilta Unkaria edustaen seurakuntia, joilla on suomalainen ystävyysseurakunta. Seminaarin aluksi kuultiin Suomen suurlähettiläs Pertti Anttisen sekä piispa Tamás Fabinyn tervehdykset. Molemmissa puheenvuoroissa, samoin kuin FinnAgoran Anneli Temmeksen avauksessa, korostettiin vapaaehtoistyön merkitystä sekä yhteisen keskustelun tärkeyttä. Tätähän toivottiin myös vajaan vuoden takaisessa vastaavassa seminaarissa, jossa pohdittiin ystävyysseurakuntatyön näkymiä ja tulevaisuuden kysymyksiä.

Suomalaisena asiantuntijana seminaariin osallistui seurakuntapastori Anna-Maija Viljanen-Pihkala Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta. Esityksessään hän nosti esiin sitä työtä, mitä Suomessa on tehty pyrittäessä tekemään vapaaehtoistyö ja sen merkitys näkyväksi seurakunnissa. Esityksessä korostui vapaaehtoisten mukaan saaminen, heidän työnsä arvostus, koulutus ja opastus sekä kiitos. Tarvittaessa myös vaikeisiin kysymyksiin pitää pystyä puuttumaan.

Unkarin kokemuksia vapaaehtoisten motivoinnista ja johtamisesta kuulimme pastori Roland Szidolyn esityksessä sekä tohtori Klára Cselovskynen puheenjohdolla toteutetussa paneelikeskustelussa. Mielenkiintoisia esimerkkejä olivat mm. laajat festivaalit, joihin nuoria vapaaehtoisia pyydetään mukaan. Katsottiin, että vapaaehtoistyö antaa paljon sekä kirkolle että henkilölle, sitä kautta voidaan luoda parempi yhteisö missä myös yhteys yli sukupolvien korostuu. Unkarissa mielenkiintoista on myös kaikkia lukiolaisia koskeva 50 tunnin velvoite vapaaehtoistyöhön yleensä.

Seminaarissa nähtiin vapaaehtoistyön voima ja sen vaateet. Samoin koettiin, ettei vapaaehtoistyö ole itsestään selvää ja erityisesti nuorien saaminen mukaan on tärkeää aikana, jolloin niin monet asiat kilpailevat vapaa-ajan käytöstä. Henkilökohtaiset yhteydet ovat tärkeitä uusien vapaaehtoisten motivoimiseksi. Piispa Fabiny nosti esiin myös mahdollisuuden kirkkojemme yhteistyöhön vapaaehtoisten toimimisessa maidemme välillä.

Merkittäväksi koettava vapaaehtoistyö on yksi osa onnellisuutta, kuten suurlähettiläs tutkimuksiin viitaten seminaarissa totesi.

 

Anneli Temmes