Unkarilaiset kuraattorit Klára Lujza Csikós ja Viktória Popovics vierailevat syksyllä Helsingissä FinnAgoran kutsumina asiantuntijavieraina. Csikós osallistuu tällä viikolla suomalaisen esitystaiteen showcase-tapahtumaan Performing HELiin ja Popovics vierailee lokakuussa Frame Contemporary Art Finlandin vierailijaohjelmassa tutustumassa suomalaiseen nykytaiteeseen. Taiteen alojen asiantuntijoiden vierailut ovat tehokas tapa lisätä suomalaisen taiteen näkyvyyttä ja taiteilijoiden työskentelyä ulkomailla.

Klára Lujza Csikós toimii esitystaidekeskus Trafón ohjelmakoordinaatorina ja kuraattorina Budapestissä. Trafó on tapahtumapaikka, joka tarjoaa tilan sekä unkarilaisten että kansainvälisten taiteilijoiden teosten esittelylle. Trafóssa järjestetään monipuolisesti esityksiä, konsertteja ja näyttelyitä sekä yhteisöä ja yleisöä kehittäviä ohjelmia. Trafón tapahtumaohjelmistoa inspiroivat niin uudet innovaatiot kuin myös kulttuuriperintö. Csikós osallistuu Helsingin vierailullaan Circus & Dance Finlandin järjestämään Performing HEL -tapahtumaan.

Performing HEL on joka toinen vuosi järjestettävä suomalaisen esittävän taiteen katselmus, joka järjestetään 31.8.–3.9.2023 Suomen suurimman taidefestivaalin, Helsingin Juhlaviikkojen, yhteydessä. Performing HEL -hankkeen tavoitteita ovat kotimaisen esittävän taiteen kansainvälisen näkyvyyden ja levityksen lisääminen, taiteilijoiden työtilaisuuksien kasvattaminen sekä kiertuetoiminnan ja kansainvälisen tapahtuman kestävä kehitys.

Viktória Popovics on taidehistorioitsija ja Budapestissä sijaitsevan nykytaidemuseo Ludwig Múzeumin kuraattori. Popovics on toiminut Ludwig-museon kuraattorina vuodesta 2014 lähtien, ja hän on erikoistunut Keski- ja Itä-Euroopan alueen kuvataiteeseen, eri feminismin teorioihin sekä naistaiteilijoiden taiteeseen. Popovicsin vierailu Helsingissä on osa Frame Contemporary Art Finlandin asiantuntijavierailuohjelmaa. 

Frame Contemporary Art Finland on nykytaiteen organisaatio ja tiedotuskeskus, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa sekä edistää kansainvälistä toimintaa. Framen kansainväliset asiantuntijavieraat ovat muun muassa kuraattoreita, tutkijoita sekä taidemuseoiden, taidemessujen ja biennaalien edustajia. Asiantuntijavierailujen tarkoituksena on hyödyttää taidekenttää ja sen toimijoita mahdollisimman kattavasti, edistää kansainvälisten yhteyksien syntymistä sekä mahdollistaa uusia yhteistyöprojekteja. 

 

Kuva: © Jeremy Bengts