Ålderman Jyrki Myllyvirta har valts till ny ordförande för FinnAgoras stiftelse under ett möte som hölls i Budapest den 21 april. Myllyvirta har varit viceordförande för stiftelsen under de senaste tre åren.

Medlem av FinnAgoras verksamhetsutskott Marjo Timonen har valts som stiftelsens viceordförande. 

Jyrki Myllyvirta har tidigare fungerat som borgmästare för S:t Michel och Lahtis, som medlem av den Europeiska regionkommittén samt andra förtroendeuppdrag. Marjo Timonen har tidigare arbetat som kommunikations- och informationschef för Finlands riksdag samt som kommunikationschef för förbundet för finska kommuner. Föregångaren för Myllyvirta var länge Fader Ambrosius. FinnAgoras stiftelse upprätthåller det finska institutet FinnAgora som medverkar i Ungern och i dess närområde som centret av kultur, vetenskap och ekonomi. FinnAgoras direktör är Heljä Franssila.

FinnAgoras styrelse tog beslutet den 21 april under vårmötet i Budapest. Under samma möte togs beslutet om styrelsens nya regler av ledarskap. I samband med mötet hölls det även en seminar om Ungerns nuvarande situation samt närvarade lokala medverkare och samarbetspartners. 

För mer information: FinnAgoras styrelsens ordförande Jyrki Myllyvirta, FinnAgora, 050 638 95