Den 19 oktober ordnade FinnAgoras stiftelse ett festseminarium i riksdagen för att fira sina 20 veksamhetsår. 

 

Tillställningens huvudtalare var:

 

- Riksdagsledamot Eveliina Heinäluoma, ordförande för parlamentets ungerska vänskapsgrupp;

 

- OKM:s kanslichef Anita Lehikoinen;

 

- Minister Kalevi Kivistö, tidigare ordförande för Stiftelsen FinnAgora;

 

- Fader Ambrosius, styrelseordförande för FinnAgora; samt

 

- chefredaktör Jaakko Heinimäki, konsthistorikern Sani Kontula-Webb och Sibelius-akademins dekanus Emilie Gardberg deltog i paneldiskussionen.

 

Kanslichef Lehikoinen påminde om att ett aktivt civilt samhälle är den bästa garantin för demokrati. Demokrati och civilisation går hand i hand. Civilisation innefattar öppenhet och internationellt samarbete. FinnAgora har lovvärt främjat dem.

 

Minister Kivistö konstaterade att icke-statliga organisationer har spelat en nyckelroll i utvecklingen av politiska partier och ay-rörelsen i de nordiska länderna. Men kriget i Ukraina och ökningen av den auktoritära regeringsformen tar nu utvecklingen bakåt i Europa. Kivistö hänvisade till den bortgångne presidenten Mauno Koivistos ord genom att säga att "ja, man kan göra det ena eller det andra under rubriken kultur". Ni kan läsa hela Minister Kivistös tal här.

 

Fader Ambrosius påminde om att godhet, skönhet och kärlek är kärnan i kulturellt arbete. Kulturinstituten har ett starkt socialt mandat att dela lärande tillsammans. FinnAgoras huvudsakliga mål är att främja lärande tillsammans och interaktivt samarbete.