MENU
x
I december fokuserar Finnovation på att bekämpa klimatförändringen
04.11.2021 /10:30 - 04.12.2021 /11:30

I december fokuserar Finnovation på att bekämpa klimatförändringen

FinnAgora anordnar fredagen ​​3.12. kl. 9-12 (10-13 finsk tid) en högklassisk konferens om cirkulär och koldioxidsnål ekonomi. Konferensen är ett sidoevenemang till Planet Budapest 2021- konferensen som ordnas i november-december i Budapest, men den ordnas på MOM Cultural Center (adress: Csörsz u. 18, 1124 Budapest) av Finska institutet i Ungern. 

Evenemanget, som är en del av Finnovation-serien, riktar sig både till näringslivet och allmänheten, och kommer att diskutera klimatförändringen och dess lösningar. 

Konferensens huvudtalare inkluderar: 

  • Janez Potocnik, tidigare EU-miljökommissionär och nuvarande ordförande för FN:s panel för naturresurser;
  • Professor Diana Ürge-Vorsatz, direktör för Ungerska centret för klimatförändring och hållbar energipolitik samt vice ordförande för IPCC:s arbetsgrupp för lösningar på klimatförändringen;  
  • Anders Wijkman, tidigare biträdande generalsekreterare vid FN och Romklubbens hedersordförande, samt nuvarande ordförande för den svenska återvinningsindustrin;
  • Attila Steiner, statssekreterare för energi, klimat och infrastruktur i Ungern;
  • Kari Herlevi, chef för Sitras program för cirkulär ekonomi; och
  • Jyrki Alkio, ledande expert vid arbets-och näringsministeriet i Finland med ansvar för den nationella batteristrategin. 

Evenemanget är öppet för allmänheten och kommer även att streamas på FinnAgoras Youtube-kanal.

Programmet för evenemanget kan laddas ner här. Du kan anmäla dig till konferensen via denna länk.

Facebookevenemanget hittar du här.