MENU
x
Effektiv offenlig förvaltning - trender och praxis, seminarie organiserad av Finlands ambassad och FinnAgora
29.03.2022 - 29.03.2022

Effektiv offenlig förvaltning - trender och praxis, seminarie organiserad av Finlands ambassad och FinnAgora

Finland ambassad i Budapest och FinnAgora organiserade tillsammans ett seminarie om effektiv offentlig förvaltning i Budapest tisdagen 29.3.2022. Under seminariet diskuterades olika ämnen från trender och praxis till bra resultat och utmaningar inom utveckling av offentlig förvaltning i Finland och i Ungern. 

Presentationerna av vice rektor Norbert Kis och professor Tamás Kairser (National Public Service University) handlade om utvecklingen av offentlig förvaltning i Ungern. Presentationerna hanterade mätning av effektivitet, definition av mål, resultat och indikationer och strategier kring offentlig förvaltning. Anneli Temmes, tillfälliga direktör i FinnAgora, gav en presentation om trender och praxis och senaste utvecklingen av offentlig förvaltning i Finland. Presentationen inkluderade genomgång av reformer, resultat, och utmaningar som bemötts. ställföreträdande beskickningchefen i Finland ambassad Henna Knuuttila jämförde i sin presentation oli internationella jämförelse i offentlig förvaltning. 

Det var möjligt att hitta mycket gemensamt men också olikheter mellan Finland och Ungern och deras offentliga förvaltning. Dock var många av utmaningarna samma i speciellt utvecklingsarbete. Vikten av att sätta realistiska mål och mätbara indikationer, att inte definiera för många prioriteter och att kombinera strategi med praktiska nivåer. Vikten av en väl fungerande offentlig förvaltning för välfärdsstater lyftes fram. 

Deltagarna bestod av professorer, lärare, tjänstemän, och studenter av offentlig förvaltning.