MENU
x
Hyvä hallinto - seminaari yhteistyössä Suomen suurlähetystön kanssa
29.03.2022 - 29.03.2022

Hyvä hallinto - seminaari yhteistyössä Suomen suurlähetystön kanssa

Suomen suurlähetystö ja FinnAgora järjestivät seminaarin hyvä julkisesta hallinnosta Suomen suurlähetystössä Budapestissa tiistaina 29.3.2022. Seminaarin aikana keskusteltiin useista eri aiheista trendeistä ja käytännöistä kuten myös hyvistä tuloksista sekä julkisen hallinnon haasteista Suomessa ja Unkarissa. 

Vararehtori Norbert Kisin ja professori Tamás Kaiserin (National Public Service University) esitykset käsittelivät julkisen hallinnon kehitystä Unkarissa mm. tehokkuuden mittaamisesta, tavoitteiden määrittelyistä, tuloksista ja julkisen hallinnon strategioista. Anneli Temmes, FinnAgoran väliaikainen johtaja, piti esitelmän trendeistä ja uusimmista kehityksistä julkisessa hallinnossa Suomessa. Esitelmässä käsiteltiin mm. uudistuksia, saavutetut tavoitteet ja käsiteltyjä haasteita. Suomen suurlähetystön kakkosvirkamies Henna Knuuttila käsitteli esitelmässään kansainvälisiä vertailuja julkisessa hallinnossa. 

Oli mahdollista nähdä yhtäläisyyksiä mutta myös eroja julkisen hallinnon kehityksessä Suomen ja Unkarin välillä. Myös moni haaste kehitystyössä oli puhujille tuttuja. Keskustelun aiheina olivat mm. realististen tavoitteiden ja mitattavien tulosten asettaminen sekä liian monien prioriteettien määrittäminen ja strageioiden yhdistäminen käytäntöön. Alleviivattiin toimivan julkisen hallinnon tärkeyttä hyvinvointivaltiossa.

Osallistujien joukossa olivat mm. professoreja, opettajia, virkamiehiä ja julkisen hallinnon opiskelijoita.