Våren och början av sommaren har varit fullspäckad med jobb, men på ett bra sätt. Under denna tid har vi organiserat flera evenemang och möten inom olika områden. VI har haft i åtanke de olika områden FinnAgora är verksam i från kultur, vetenskap till ekonomi. Kulturevenemang inkluderar mm. Musik, film och literatur. Evenemang har organiseras med både finländska och ungerska partners. Vi har samarbetat med universitet, så som National University of Public Service och Metropolitan University. Nya viktiga partners har varit t.ex Romaversitat Alapitvány, som vi anordnade tillsammans med ett seminarium om utbildnings och sysselsättningsmöjligheter för unga romer. En annan viktig partner har varit Evangelisk lutherska kyrkan i Ungern, som vi anordnade tillsammans med ett seminarium med finska vänskaps församlingar. FinnAgora deltog också i ArtisBusiness -evenemanget där finansiering av kultur diskuterades. De intresserade av finska språket, finsk mat och Finland generellt kunde delta i våra språkcafe evenemang och i vår pop-up restaurang dag Taste Åland. 

Ytterligare har vi även utvecklat vår organisation Vi har aktivt byggt FinnAgoras nya strategi, vilket kommer att godkännas av styrelsen under höstens styrelsemöte. Vi har utvecklat våra interna arbetsmetoder och tagit hand om vår arbetsgemenskap. Detta är speciellt viktigt i ett så litet arbetsteam. VI har även fått stöd till vårt lilla team från Finlands ambassad, samarbetet är mer än ett officiellt samarbete och synligt i den dagliga verksamheten i möten och diskussioner. 

Höstens program innehåller mycket intressant: design, film, literatur, jazz, teater och företagslivet inom Finnovation-evenemanget. Det kommer mer information om vårt program på vår webbsida, via nyhetsbrev och via social media. Jag vill tacka alla som deltagit i våra evenemang under våren och sommaren och våra partners. I januari var vi nervösa om det ens skulle vara möjligt att organisera fysiska evenemang. Vi har lyckats ha evenemangen fysiskt och skapat många nya värderika kontakter med nya och gamla vänner. 

Till alla FinnAgoras vänner önskar jag en fantastisk sommar! 

Anneli Temmes

TIllfällig direktör