E kiadvány és az egész fordítási projekt eredeti célja az volt, hogy a mai finn irodalomból egy különleges válogatást ajánljunk a magyar olvasóknak. A projekt megvalósításának pedig az adta az alkalmat, hogy a Debreceni Egyetem finnugor tanszéke fordítói kurzusának anyagát és tartalmát újragondoltuk. A kurzus új formáját úgy vállaltuk el, hogy nyelvtanári és fordítótudományi szakértelmünkkel támogatni akartuk a hallgatók munkáját egy autentikus műfordítói műhely keretében, így a résztvevők erős motivációval egy teljes folyamatot jártak végig, amelyben a nyersfordítástól egészen a publikációig bepillantást nyertek ennek a különleges és összetett műfajnak a kihívásaiba.

A projektünk megvalósításához olyan novellákat válogattunk, amelyek tematikai egységet alkotnak, és arra törekedtünk, hogy a fordítandó szövegek olyan kérdéseket vessenek fel, amelyek az olvasókat az aktuális diskurzusok irányába vezetik, különös figyelmet szentelve az ökológiai témáknak. A választott elbeszélések az ún. spekulatív fikció műfaját képviselik: ezzel a gyűjtőnévvel a realizmus határait feszegető és napjaink aktuális problémáival foglalkozó irodalmat jelöljük meg. Fontos itt megemlíteni, hogy Finnországban ez a műfaj ma már a perifériáról az irodalom fő áramlata felé mozog, így gyűjteményünkkel kísérletet teszünk, hogy a finn spekulatív fikcióból – az ún. suomikummából, azaz „finn bizarrból” – a magyar olvasónak egy reprezentatív válogatást adjunk. Az itt megjelenő irodalmi szövegek kiválasztásához és kiadásához a spekulatív fikcióra szakosodott Osuuskumma kiadó volt segítségünkre. A novellák szerzői szívesen járultak hozzá műveik fordításához és magyar nyelvű megjelenéséhez.

A novellafordításokon a Debreceni Egyetem finnugrisztika mesterszakos hallgatói dolgoztak.

A munka során az interaktív, reflektív szemlélet módszertanát követtük, amelyben az oktatói instrukciók mellett a hallgatók egymástól is kaptak visszajelzéseket. A kurzuson egy haladó finn stilisztikai modul mellett a professzionális fordítás alapelveit, a műfordító munkáját jellemző visszacsatolások és javítási eljárások összetett egymásutánját gyakoroltuk. A hallgatók végig lelkesen vettek részt a folyamatban, és bár eredetileg csupán 2019 őszi félévére terveztük ezt a projektet, ők folytatni akarták a munkát, amely végül 2020 tavaszáig tartott, amikor a koronavírus-járvány miatt tevékenységünk jelentősen csökkent. Ezen kívül a projekt utolsó fázisai más, tőlünk független okokból is nagyon lelassultak az eredeti ütemhez képest .

A fordítások lektorálását Bogár Edit, kedves kolléganőnk és kiváló műfordító vállalta: a szokásos alapos munkája mellett szigorú és építő jellegű kritikákat közölt a hallgatókkal a még az őszi félévben elkészült fordítások kapcsán. Az ő munkáját vette át Panka Erzsébet műfordító, a tavaszi félévben fordított novellák lektorálásával.

Köszönettel tartozunk a FinnAgorának, a magyarországi Finn Intézetnek, hogy a különböző nehézségek ellenére a fordítások végre napvilágot láthatnak. A gyűjteményünkből havonta egy-egy novella jelenik meg a FinnAgora honlapján, majd az év végén az összes elbeszéles elérhető lesz egy elektronikus kötetként is. A projektet logóval láttuk el, melynek tervezője, a novellakötet borítójával együtt, Jan Pitkäsalo képzőművész.

Szívélyes köszönettel tartozunk mindenkinek, aki projektünk megvalósításában közreműködött, vagy támogatta azt. 

A novellagyűjteményt Bogár Edit emlékének ajánljuk.

Oulu, 2023.02.11.

Maria Sarhemaa és Eliisa Pitkäsalo