FinnAgora organiserade den 9.5.2022 ett seminarium om utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter för unga romer i Ungern och i Finland. Seminarietillfället ordnades i samarbete med Romaversitas Alapitvány - stiftelsen och dess ordförande Boglárka Fedorkó som också var en av talarna under tillfället. Den andra ungerska experten var biträdande lektor Fanni Székely-Trendl från Pécs. Vår finska gäst var kända romska opinionsbildaren Leif Hagert, som förra året blev given titeln Årets Unga Europé. Vi fick även en videohälsning till seminariet från Finlands Romaniförening.

Deltagarna i seminariet var till exempel medlemmar från diverse romska förbund och föreningar, romska riksdagsledamot, representanter från diverse utbildnings institut samt ombudsman för nationella minoriteter.

I seminariets diskuterades unga romers utbildnings- och sysselsättningsmöjligheter mångsidigt och välgjorda presentationerna inspirerade aktiv diskussion. I Ungern står romerna inför flera utmaningar och ett sätt att lösa problemen är specifika program som utbildningsprogram för endast unga romer. Det fördes en aktiv diskussion om vad som varit effekterna av dessa specifika utbildningsprogram. 

Leif Hagert talade i sin presentation om unga romers problem i att sysselsätta sig i Finland. Problemen börjar redan i högstadiet då romska barn inte får ens praktikplats för deras praktisk arbetslivsorientering (prao). För oss finländare som tillhör majoritetsbefolkningen var detta en chock att få höra. Deltagarna i seminariet var intresserade av att få höra Finska romers upplevelser och att jämföra olika lösningsmodeller i Finland och i Ungern.

I Ungern är romerna landets största minoritet. Officiella siffrorna anger att det finns runt 600 000 - 700 000 romer i Ungern, men i verkligheten uppskattas siffran vara mycket högre. 

FinnAgora fick positiv feedback för anordningen av eventet och det önskades fler tillfällen med teman rörande romer i framtiden. Flera av gästerna tackade FinnAgora för ett seminarium där det var lätt att föra en öppen diskussion hos en neutral organisatör. Hos oss organisatörer blev det kvar en känsla av tacksamhet för ett så varmhjärtat tillfälle och motivation att fortsätta med samarbetet och diskussionen som påbörjades.

 

Anneli Temmes