< Back

Seminarie om minoritetkyrkornas roll i mångkulturella Europa under 2000-talet

15.9.2021 14:00 till 17:00

FinnAgora organiserar i samarbete med evangelisk-lutherska kyrkan i Ungern ett seminarietillfälle med temat: The role of minority churches in a multicultural Europe of the 21st century (tämä ruotsiksi). Evenemanget hålls i samband med besöket av Finlands evangelisk-lutherska kyrkans ärkebiskop Tapio Luoma den 15. september kl. 14.00-17:00 i Budapest. 

Tillfället hålls i evangelisk-lutherska kyrkan i Ungerns utrymmen i Budapest. Adressen är: Szentkirályi utca 51. 

Tillfällets fullständiga program hittar du här. Det kommer att ordnas tolkning till ungerska och finska under tillfället. 

Du kan registrera dig till tillfället hos info@finnagora.hu. Deadline för registrering till tillfället är den 14. september.