MENU
x

Om oss

Vårt uppdrag är att representera Finland genom att sprida kunskap om finländska kulturella och vetenskapliga insatser samt finländska ekonomiska aktörer i Ungern och dess närområden. Vårt institut lägger särskild vikt vid aktuella trender inom konst och vetenskap.

FinnAgora är Finlands institut i Budapest. Institutet verkar i samma utrymmen som Finlands ambassad men är trots intensivt samarbete en självständig stiftelse. FinnAgoras uppgift är att öka kännedomen om Finland, finländsk kultur, vetenskaplig forskning och näringsliv samt göra dessa synliga i Ungern och dess närområden. FinnAgora koncentrerar sig speciellt på nutida konst samt stigande stjärnor inom vetenskap och konst. Institutets direktör är Heljä Franssila.

FinnAgora är ett av Finlands sexton kultur- och vetenskapsinstitut. Institutet är grundat 2004 och främjar skapandet av nätverk i centraleuropa för finländska konstnärer, vetenskapsmän, ekonomiexperter och politiska aktörer. FinnAgora är en expert- och förmedlarorganisation, vars verksamhet baserar sig på omfattande samarbete med finländska, ungerska och internationella nätverk samt på djupa insikter i finländsk kultur och finländskt kunnande.

Till FinnAgoras samarbetspartners hör talrika finländska och ungerska aktörer, företag och medborgarorganisationer inom kultur, vetenskap, utbildning och näringsliv.
Institutet upprätthålls av en stiftelse, där representanter för städer, högskolor, ministerier, kultur, näringsliv och medborgarorganisationer ingår. Dessa instanser är representerade i stiftelsens styrelse. FinnAgora erhåller understöd från undervisnings- och kulturministeriet. Stiftelsens ordförande är Jyrki Myllyvirta. Stiftelsens ombudsman i Finland är Mikko Lohikoski.

VÅR VERKSAMHETS HUVUDOMRÅDEN

Vi representerar aktörer inom finländsk kultur, vetenskap och ekonomi. Vi producerar evenemang i samarbete med finländska konstnärer och med informationscenter för olika konst- och kulturaktörer (finländska institutioner, kulturorganisationer, gallerier, museer, universitet, medborgarorganisationer och affärspartners). Vi stödjer framväxande talanger med tävlingar och bidrag via TelepArt-programmet. Dessutom stödjer vi ungerska festivaler, utställningar, seminarier samt kultur- och meborgarorganisatoner genom att erbjuda expertstöd och resebidrag för att bygga broar och förbindelser med finländska aktörer inom kultur, utbildning, näringsliv och vetenskap med ungerska motsvarigheter.

SAMARBETE

FinnAgora samarbetar med många ungerska museer, kulturlokaler, universitet och institutioner. Vi söker ständigt efter innovativa och färska projekt som kan introducera nya former av finländsk kultur och forskning.

VALÓSÁG RESIDENS

VALÓSÁG RESIDENS

Finländsk konstnärsresidens beläget i centrala Budapest som grundades 2011 och har hittills varit värd för hundratals artister. Det är även möjligt att ta med hela familjen till residensen. 

Mer information hittas här.

Together alone

Together alone

I maj 2021 tillkännagav Finlands kultur- och vetenskapsinstitut "Together Alone 2.0", en ny öppen ansökan för konstprojekt för att stödja konstscenen att bekämpa utmaningar som Covid-19-pandemin medfört. Den öppna ansökn riktade sig till konstnärer och kreativa arbetare vars verksamhet och försörjning har påverkats negativt av pandemin. Av över 140 ansökningar valdes åtta projekt som undersöker nya sätt att arbeta och tänka i denna svåra tid.

Mer information hittas här.

Telepart

Telepart

TelepART ansökan är stängd för tillfället. När pandemin lättade kom det in ett överraskande stort antal TelepART ansökningar och vi har kunnat stödja många utmärkta projekt. Nu måste vi dock stänga ansökan. Vi kommer att informera om eventuell fortsättning i slutet av året.

TelepART- mobilitetsunderstödsplattformen stödjer framväxande och semi-etablerade konstnärer att visa upp sina verk internationellt. Kärnan i detta projekt är en ny stil av snabbåtkomstfinansiering. Denna finansiering är utformad för att stödja resekostnader för föreställningar mellan Finland och Ungern, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Kroatien och Rumänien.

Mera information på TelepART-hemsidan.