Finlandsinstitutet i Ungern förbereder för tillfället dess program för verksamhetsåret 2023. Vi hoppas kunna bredda vårt verksamhetsområde med nya lokala intressenter, inkluderat professionella inom konst och kultur, organisationer inom civilsamhället och privat sektorn i olika delar av Ungern. 

Vi välkomnar nya initiativ och samarbetsförslag som är innovativa och hållbara, och som främjar jämlikhet, inklusivitet och ömsesidig förståelse.

FinnAgora har begränsade resurser och därför önskar vi att ert förslag skulle innehålla följande information:

  • Utkast av program och namn på projektets deltagare 
  • Tidtabell och budget
  • FinnAgoras roll och finansiering av projektet 

Baserat på ert förslag blir det lättare för oss att utvärdera vår kapacitet och möjlighet att delta i projektet. 

Ni kan skicka förslag, eller om ni har frågor, till antingen: 

Kulturproducent Anna Tilly (anna.tilly@finnagora.hu, +36 20 250 1077) på ungerska, engelska eller finska, eller till eventproducent Rebecka Vilhonen (rebecka.vilhonen@finnagora.hu, +36 20 402 3416) på finska, svenska eller engelska.