Institutet

Finnagora

FinnAgora är Finlands institut i Budapest. Institutet verkar i samma utrymmen som Finlands ambassad men är trots intensivt samarbete en självständig stiftelse. FinnAgoras uppgift är att öka kännedomen om Finland, finländsk kultur, vetenskaplig forskning och näringsliv samt göra dessa synliga i Ungern och närområdena. FinnAgora koncentrerar sig speciellt på nutida konst samt stigande stjärnor inom vetenskap och konst. Institutets direktör är Eero Yrjö-Koskinen.

FinnAgora är ett av Finlands sjutton kultur- och vetenskapsinstitut. Institutet är grundat 2004 och främjar skapandet av nätverk i Sydosteuropa för finländska konstnärer, vetenskapsmän, ekonomiexperter och politiska aktörer. FinnAgora är en expert- och förmedlarorganisation, vars verksamhet baserar sig på omfattande samarbete med finländska, ungerska och internationella nätverk samt på djupa insikter i finländsk kultur och finländskt kunnande.

Till FinnAgoras samarbetspartners hör talrika finländska och ungerska aktörer, företag och medborgarorganisationer inom kultur, vetenskap, utbildning och näringsliv.

Institutet upprätthålls av en stiftelse, där representanter för städer, högskolor, ministerier, kultur, näringsliv och medborgarorganisationer ingår. Dessa instanser är representerade i stiftelsens styrelse. FinnAgora erhåller understöd från undervisnings- och kulturministeriet. Stiftelsens ordförande är  metropoliten Ambrosius. Stiftelsens ombudsman i Finland är Mikko Lohikoski.