< Back

Digitalization in the Food Service Industry publicerats med ungersk textning.

I februari organiserade FinnAgora ett webbseminarium med namnet: Future Bites - Digitalization in the Food Service Industry som nu går att se på med ungersk textning. Webinariet arrangerades i samarbete med, i Finland grundade, Demola. I webinariet deltog Bernadett Pólya från ungerska catering företaget Four Bites och Teemu Karenius från finska företaget Yonoton-SaaS som diskuterade utifrån sina egna företags perspektiv digitaliserings trenden. Webinariets moderator var Attila Debreczeni, grundare och delägare av företaget Connecting Finland.

 

Du kan se inspelningen av denna intressanta diskussion nedan!