< Back

Anneli Temmes utses till tillfällig direktör för FinnAgora

 Anneli Temmes (förvaltningslicentiat) kommer att agera som FinnAgoras tillfälliga direktör 1.1.-30.4.2022. Institutets nuvarande direktör, Eero Yrjö-Koskinen, är tjänstledig under den tiden. Han återkommer som institutets direktör 1.5.2022.  

Temmes var direktör för FinnAgora 2008-2009, så hon är bekant med arbetsplatsen från förut. Hon har tidigare arbetat för finansministeriet i Finland och för kommunsektorn i Sverige. De senaste nio åren har hon varit VD för HAUS Utvecklingcentrum Oy, ett statligt bolag som erbjuder administrativ utveckling och utbildning för tjänstemän. Dessutom har hon arbetat med ett flertal internationella utvecklingsprojekt finansierade av det finska utrikesministeriet och EU.

Hennes tidigare arbetsuppgifter har främst bestått av utbildning, utveckling och ledning. Som utbildare och utvecklare har hennes huvudteman varit god förvaltning, professionell ledning, inspirerande personalpolitik och framgång i internationella projekt.

Temmes har engagerat sig speciellt i kulturstiftelser och föreningar, så som styrelsen för stiftelsen FinnAgora. Hennes fritidsintressen inkluderar kultur i olika former samt att skriva och motion. Dessutom tycker hon om att besöka antik- och samlarmarknader.