< Takaisin

TelepART-apurahaohjelma esiintyvän taiteen ammattilaisille

TelepART-apurahaohjelma edistää uransa alku- ja keskivaiheilla olevien esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymistä. Verkkopohjainen TelepART-haku on avoin  suomalaisille esiintyville taiteilijoille Unkariin, Slovakiaan, Sloveniaan, Kroatiaan ja Romaniaan suuntautuvia matkoja varten ja päinvastoin. Keskeinen tavoite on lisätä kyseisten maiden ja Suomen välistä vuorovaikutusta esittävän taiteen saralla. Matalan kynnyksen nopeaa pienoistukea voivat hakea esiintyvät taiteilijat, taiteilijoita edustavat tahot ja tapahtumajärjestäjät Suomessa, Unkarissa, Slovakiassa, Tsekissä, Sloveniassa, Kroatiassa ja Romaniassa. 

Edellytyksenä tuen myöntämiselle on järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoumus, taiteellinen laatu, vähintään kahden toimialueen maan mukanaolo, kohtuullinen esiintymispalkkio, sekä riittävän suuri muu rahoitusosuus. Verkkopohjainen haku on jatkuva, ja päätökset tehdään kussakin instituutissa kahden viikon sisällä taiteen ammattilaisorganisaatioiden Music Finlandin, Teatterin tiedotuskeskuksen, Sirkuksen tiedotuskeskuksen sekä Tanssin tiedotuskeskuksen tuella. Tuen maksimimäärä on 1000 euroa.

Lisätiedot ja hakuohjeet: applytelepart.com