Metropoliten Ambrosius, Tynkkynen och Heinäluoma till stiftelsen FinnAgoras ledning

Tyvärr är detta innehåll inte tillgängligt på svenska.

 

Metropolitan Ambrosius was elected to be the new chairman of the board of FinnAgora Foundation's boardmeeting on 16th of April in Budapest, replacing Finnagora Foundations’s long term chairman - cabinet minister Kalevi Kivistö. CEO Juha Tynkkynen was elected to be vice chairman of the board.

New members and vice members in Finnagora Foundations’s board are: member of the Finnish Parliament Eero Heinäluoma, ambassador Petri Tuomi-Nikula, entrepreneur Sanna Mäkinen and cultural director Kalle Jämsén.