< Back

Coronavirussituationen i Ungern

12.3.2020 12:30

Ungerns regering deklarerade nödtillstånd i landet den 11.3. Finnagoras framtida evenemang påverkas inte för tillfället av regleringarna som kommit i kraft i och med nödtillståndet. 

Följande regler träder i kraft i och med nödtillståndet: 

- Personer som anländer från epidemi-områden (Italien, Kina, Syd-Korea, Iran) släpps inte in i Ungern, enbart ungerska medborgare får komma in i landet från områdena (personerna sätts i karantän i 14 dagar)

- Flyg-, bus- och tågtrafik från epidemi-områden till Ungern stoppas och gränskontroll vid gränserna till Slovenien och Österrike implementeras.

- Tillställningar inomhus för över 100 personer och utomhustillställningar för över 500 personer förbjuds. Förbudet gäller inte arbetsplatser, restauranger eller köpcentrum. Men förbudet gäller i utrymmen så som teatrar och biografer oavsett om antalet faktiska besökare i utrymmet är under 100 personer.

- Vid universitet förtsätter undervisningen endast på distans

 

För mer information uppmuntrar FinnAgora personer som reser eller är bosatta i Ungern att följa Finlands ambassad i Budapest på sociala median och läsa information på ambassadens och utrikesministeriets hemsidor. 

Utrikesministeriet har också bett alla som reser i Ungern eller är permanent bosatta i Ungern att göra en reseanmälan. 

 

Mer information:

Ambassaden i Budapest på Facebook: https://www.facebook.com/FinnishEmbassyBudapest/

Ambassaden i Budapest på Twitter: https://twitter.com/FinEmbBudapest

Frågor och svar om coronaviruset och resande: https://um.fi/nyheter/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

Hur påverkar coronaviruset resor utlands? Utrikesministeriet följer läget: https://um.fi/nyheter/-/asset_publisher/GRSnUwaHDPv5/content/ulkoministeri-c3-b6-seuraa-koronavirustilannetta