FinnAgoras uppgift är att öka kännedomen om Finland, finländsk kultur, vetenskaplig forskning och näringsliv samt göra dessa synliga i Ungern och närområdena.

Blogg
30.10.2019
Hello, FinnAgora has annually three trainees, who all come...
11.9.2019
Dear all This is the first ever blog of FinnAgora and I´m...