FinnAgoras uppgift är att öka kännedomen om Finland, finländsk kultur, vetenskaplig forskning och näringsliv samt göra dessa synliga i Ungern och närområdena.

Blogg
26.5.2020
Budapest is approaching summer and the Corona regulations...
22.4.2020
The COVID-19 pandemic has put the world upside down. What...