FinnAgoras uppgift är att öka kännedomen om Finland, finländsk kultur, vetenskaplig forskning och näringsliv samt göra dessa synliga i Ungern och närområdena.

Blogg
22.10.2020
For Finnagora the most popular event of the year has for...
1.10.2020
With a reputation as one of the hardest languages in the...