FinnAgoras uppgift är att öka kännedomen om Finland, finländsk kultur, vetenskaplig forskning och näringsliv samt göra dessa synliga i Ungern och närområdena.

Blogg
Krista Kosonen playing Mona and Pekka Strang playing Juha.
4.2.2020
The Finnish director Jukka-Pekka Valkeapää is one of...
3.2.2020
At Finn Filmnapok Finnish and Hungarian students have...